ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Η παράνομη υλοτομία και η αποδάσωση δημιουργούν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως διάβρωση του εδάφους, μείωση της βιοποικιλότητας ενώ συμβάλουν αρνητικά και στην αλλαγή του κλίματος (περίπου το 20% των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από την αποψίλωση των τροπικών δασών). Η αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας όμως είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα που απαιτεί πολύπλευρη προσέγγιση.

Το 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες του κοινού για τη σοβαρή περιβαλλοντική καταστροφή που προκαλείται από τις παράνομες υλοτομίες και την αποδάσωση, υιοθέτησε το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (Action Plan for Forest Law Enforcement, Governance and Trade-FLEGT) απώτερος στόχος του οποίου είναι η ενθάρρυνση της αειφορικής διαχείρισης των δασών.

 

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ο ιστορικός, Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, εδώ και τριάντα χρόνια, στηρίζει, προβάλλει και προωθεί τις ελληνικές επιχειρήσεις, προϊόντα, υπηρεσίες. Σήμερα, η προσπάθεια αυτή πιάνει τόπο, όσο ποτέ άλλοτε. Η μαζική στροφή των Ελλήνων καταναλωτών είναι γεγονός και αποδεικνύεται από έρευνες αλλά και την έμφαση που δίνουν  οι επιχειρήσεις στην ελληνικότητά τους, αληθινή ή αμφιλεγόμενη.

Η έρευνα  του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (Μαΐος 2013), όπως και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων φορέων, διαπιστώνει τη μαζική στροφή στα ελληνικά προϊόντα και συγκεκριμένα:

– Οι 8 στους 10 καταναλωτές αγοράζουν ελληνικά.

– Το 93% θα συνεχίσει να αγοράζει ελληνικά προϊόντα και στο μέλλον.

– Το 79% ότι θα αυξήσει τον αριθμό των ελληνικών προϊόντων που αγοράζει.

– Το 50% πιστεύει ότι τα ελληνικά προϊόντα υπερέχουν σε ποιότητα έναντι των

  αντίστοιχων εισαγομένων.

– Το 48,97% θεωρεί ότι είναι και ασφαλέστερα.

– Το 67,27% παρατηρεί το σήμα «Ελληνικό Προϊόν» στη συσκευασία.

– Το 83% πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει διακριτικό σήμα.

– Το 80,33% θεωρεί ότι βοηθά στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα