ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ είναι ένας εθελοντικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Στηρίζεται στο συναίσθημα, αλλά δε μένει σ’ αυτό και στα λόγια,
μιας και έχει κάνει πράξη την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των παιδιών.