ΑΣΠΡΟ ΔΕΣΠΟΤΑΚΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
KOINA ONOMATA: ΑΣΠΡΟ ΔΕΣΠΟΤΑΚΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, AUSTRALIAN WHITE ASH, White ash (όχι το πραγματικό Δεσποτάκι)

Κοινοποιήστε το ΑΣΠΡΟ ΔΕΣΠΟΤΑΚΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email