Τι είναι το O.S.B.

Φυσικές ιδιότητες – δομή – προέλευση

Το OSB (Oriented Strand Board) είναι μια δομική ξυλόπλακα σε επίπεδη μορφή που παράγεται από ειδικού τύπου ξυλοτεμαχίδια (strands),
συγκολλημένα με ρητίνη μεγάλης αντοχής σε υγρασία και θερμότητα.
Εμφανίστηκε στην αγορά το 1981 ως ξυλόπλακα με μεγάλη μηχανική αντοχή για κατασκευές.
Οι πολλές στρώσεις ξυλοτεμαχιδίων με κάθετη διάταξη μεταξύ τους,
και η ευθυγράμμιση των ξυλοτεμαχιδίων των επιφανειακών στρώσεων στο μήκος της ξυλόπλακας,
αυξάνουν τη μηχανική αντοχή και την ελαστικότητα της ξυλόπλακας.
Οι κατηγορίες του OSB στην Ελλάδα είναι:
OSB2 για κατασκευές ανθεκτικές σε υψηλές φορτίσεις σε ξηρούς χώρους
OSB3 για κατασκευές ανθεκτικές σε υγρούς χώρους.

Εφαρμογές
Πλάκες ξυλοτύπων για μπετό, σανίδωμα στεγών, βιομηχανική συσκευασία, κουτιά εμπορευμάτων,
παλέτες διάφορες ξυλουργικές εργασίες, επικάλυψη εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων, σκελετοί επίπλων, κ.ά.

Κοινοποιήστε το Νέο μας: Τι είναι το O.S.B.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email