ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Χειριστής όρθιας τεμαχιστικής μηχανής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Μονταδόρος - Τοποθετητής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Γραματεία - Τηλεφωνικό Κέντρο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Βοηθός λογιστηρίου

ΦΤΙΑΧΤΟ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ευκαιρία Εργασίας

Επιλέξτε στην παρακάτω φόρμα τον τομέα εργασίας που σας ενδιαφέρει.
Μετα την επιλογή σας, θα δείτε να αναπτύσσονται βασικές κατηγορίες γνώσεων & ικανοτήτων που μας χρειάζονται να κατέχετε για την αντίστοιχη θέση εργασίας.
Περιγράψτε επίσης με σύντομα λόγια το βιογραφικό σας ή / και ανεβάστε το από έτοιμο αρχείο που έχετε ήδη στην κατοχή σας, όπως επίσης αν έχετε σχετικές φωτογραφίες από το είδος της εργασίας σας.