ΠΕΥΚΗ

Κοινά ονόματα: ΠΕΥΚΗ, PITCH PINE   Βοτανική ταξινόμηση: Pinus palustris, P. echinata, P. teada, P. elliotti, P. rigida (Southern pines) Γ Ε Ν Ι Κ Α Κύρια προϊόντα στην αγορά: Πριστή ξυλεία, ξυλόφυλλα, επικολλητή ξυλεία.   Φυσικές ιδιότητες – δομή – προέλευση: Έχει ομοιότητες με το ξύλο της χαλεπίου και τραχείας Πεύκης. Ξύλο με μέτριο βάρος έως βαρύ (ε.β. […]

ΠΕΥΚΗ Read More »