Φτιάχτο Μόνος σου®

Niangon

Για κάθε διάσταση που θα επιλέξετε, υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης σε μικρότερες διαστάσεις, χωρίς επιπλέον χρέωση. 

Προϊόν με μεταβλητή τιμή

Η τιμή της τραπεζρίας διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διαθέσιμες διστάσεις του προϊόντος που θα επιλέξετε στον παρακάτω πίνακα.

Μασίφ Τραπεζαρίες NIANGON

που έφτιαξε το Φτιάχτο μόνος σου

NIANGON ΕΚΑΛΗ

NIANGON ΦΑΛΗΡΟ

NIANGON ΔΑΦΝΗ

NIANGON ΓΕΡΑΚΑΣ

NIANGON ΡΟΔΟΣ

NIANGON ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ